Thursday, May 04, 2006

A. Lesson Title : Iba't Ibang uri ng Pangungusap
B. Brief Description :
Pagpapahayag ng Kaisipan at Damdamin ang iba't ibang uri ng Pangungusap
Pagsulat ng iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa Gamit
C. Learning Outcome :
Nagagamit sa pagpapahayag ng kaisipan at damdamin ang iba't ibang uri ng pangungusap
Nakasusulat ng iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit
D. Learning Activity:

http://www.lessonsplus.com/studyaids/allschools/grade3/wika3/f3p0004a.htm

E. Learning Assessment :

Tingnan natin kung naunawaan ninyo ang ating aralin ngayon.
Buksan ang http.www.prongo.com/quizz station
Good Luck!!
http://www.prongo.com/quizstation/

F. Assignment:
Sumulat ng isang talata sa paksang napapanahon at gamitin ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit.

Tuesday, May 02, 2006

A. Subject Name : FILIPINO VI
B. Lesson Reference No. Ikaanim na Baitang
C. Lesson Title : Tatlong Uri ng Pang-abay
D. Lesson Description:
Nagagamit ang iba't ibang uri ng pang-abay sa paglalarawan ng kilos
Nakasusulat ng mga pangungusap at talata na ginagamit ang tatlong uri ng pang-abay
E. Learning Outcome:
Sa pagtatapos ng aralin, ang mga bata ay inaasahang:
magagamit ang iba't ibang uri ng pang-abay sa paglalarawan ng kilos
makasusulat ng mga pangungusap at talata na ginagamit ang tatlong uri ng pang-abay
F. Learning Presentation:
Ano ang tatlong uri ng pang-abay?

http://www.phrasebase.com/forum/read.php?TID=9884

G. Learning Activity:
Ang tatlong uri ng pang-abay ay pang-abay na pamaraan, pamanahon at panlunan.
http://www.lessonsplus.com/studyaids/allschools/grade4/wika4/f4j0005a.htm

H. Learning Evaluation:
Tingnan sa www.prongo.com para sa pagtatayaI. Assignment :

Magsulat ng mga pangungusap na ginagamit ang tatlong uri ng pang-abay

A. Subkect Name : FILIPINO VI
B. Lesson Reference No. Ikaanim na Baitang
C. Lesson Title : Iba' ibang Aspekto ng Pandiwa
D. Lesson Description :
1. Nagagamit ang mga pandiwa sa iba't ibang aspkto sa pagsasabi ng ginagawa sa pamayanan
2. Naisusulat ang mga ginagawa na ginagamit ang sariling karanasan
3. Nagagamit ang pandiwa sa pagsulat ng talaarawan, liham, balita at lagom ng binasa
E. Learning Outcome:
Sa pagtatapos ng aralin, ang mga bata ay inaasahang :
1. magagamit ang mga pandiwa sa iba't ibang aspekto sa pagsasabi ng ginagawa sa pamayanan
2. nakasusulat ng mga ginagawa na ginagamit ang sariling karanasan
3. nakasusulat ng sariling talaarawan, liham, balita at lagom na ginagamitan ng pandiwa

F. Learning Presentation:
http://greggordon.org/tagalog/pandiwa.htm
http://greggordon.org/tagalog/pandiwa.htm


G. Learning Activity:
http://www.lessonsplus.com/studyaids/allschools/grade4/wika4/f4h0001a.htm
H. Learning Evaluation :


Tingnan sa www.prongo.com para sa pagtataya


I. Assignment:
Magsulat ng sariling talaarawan na ginagamitan ng pandiwa .
Magbigay ng mga pandiwa sa tatlong aspekto at gamitin ito sa pangungusap.

A. Subject Name : FILIPINO VI
B. Lesson Reference No. : Grade VI
C. Lesson Title :
MGA URI NG PANGUNGUSAP AYON SA KAYARIAN
D. Lesson Description :
1. Nakikilala ang uri ng mga pangungusap ayon sa kayarian
2. Nagagamit sa pagpapahayag ng kaisipan at damdamin ang mga pangungusap sa iba't ibang kayarian
E. Learning Outcome:
Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1`. makikilala ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian
2. magagamit sa pagpapahayag ng kaisipan at damdamin ang mga pangungusap sa iba't ibang kayarian
F. Learning Presentation:


http://www.lessonsplus.com/studyaids/allschools/grade4/wika4b/f5b0006a.htm

G; Learning Activity:
A
ctivity 1: http://www.lessonsplus.com/studyaids/allschools/grade4/wika4b/f5b0006a.htm
http://www.lessonsplus.com/studyaids/allschools/grade4/wika4b/f5b0006a.htm

Monday, May 01, 2006

A. Subject Name : FILIPINO VI
B. Lesson Reference No. Ikaanim na Baitang
C. Lesson Title : ANG KATUTURAN AT PAGTUKOY SA PANG-URI
D. Lesson Description :
Ang aralin sa pang-uri ay ginawa upang magkaroon ng kaalaman ang mga mag-aaral sa paglalarawan na ginagamitan ng mga salitang naglalarawan.
E. Learning Outcomes :
1. Nakikilala ang pang-uri
2. Nagagamit ang mga pang-uri sa paglalarawan ng mga bagay, tao, pook o pangyayari sa paligid
3. Natutukoy ang mga salitang pang-uri sa isang seleksyon
4. Nagagamit sa pangungusap ang mga pang-uri
5. Nakasusulat ng mga pangungusap na naglalarawan ng mga pangyayari, tauhan at pook

F.Learning Presentation

Activity l :
Tunghayan ang aralin na nasa link sa ibaba.
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=27069329&postID=114653656551624504

G. Learning Evaluation :

Proceed to www.prongo .com for the evaluation.Goodluck!

H. Assignment:

Gumuhit ng lumang bagay na nais mong isalarawan sa klase. Gamitan ng mga pang-uri sa pagsasalaysay.